De Zingevers

Voor nieuwsgierige vrouwen die graag groeien en ontwikkelen

Eenmaal in de twee maanden komen wij samen om te discussiëren, te onderzoeken en kritisch uit te wisselen, over significante thema’s en onderwerpen gerelateerd aan zingeving, bewustzijn en persoonlijke groei. Het doel daarvan is dat wij onze geest verruimen, ons zicht verhelderen en ons gevoel van zingeving vergroten. Aan de hand van een aantal stellingen spitten wij het onderwerp tijdens de middag diep uit.

Zingeving is een begrip uit de metafysica, wijsgerige antropologie en de psychologie en betekent het zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven of van grote gebeurtenissen in het leven, of het trachten dit doel zelf te scheppen. De Zingevers is er op gericht om VROUWEN die zin in het leven hebben én graag scheppers van (meer) zingeving zijn, op een inspirerende wijze samen te brengen. Naast samen discussiëren en elkaar uitdagen, willen wij ook op die manier bijdragen aan het vergroten van ZIN en ZINGEVING in de wereld om ons heen.

De Zingevers is onderdeel van Human Transformation Projects